ПОЛОЖЕННЯ

Розтин померлого (клініко-анатомічний аналіз). Методи розтину трупів, переваги методики Шора. Методи дослідження головного мозку (Вірхова, Фішера та інші). Схема оформлення протоколу патологоанатомічного дослідження трупа, написання патологоанатомічного епікризу. Робота з МКХ 10 перегляду (1995 р.) згідно патологоанатомічного діагнозу.

Розтин (секція, аутопсія) - дослідження тіла померлого з метою виявлення характеру структурних змін в ньому і встановлення причини смерті.

Перша історична ілюстрація першого офіційного розтину людини, проведеної в період середньовіччя. Це було здійснено Мондіно де Луцци (1270-1326) в Болонському університеті в Італії. Мондіно опублікував свої результати в 1316 році. Це було першим офіційно дозволеним розтином людського тіла з часів Олександрійського періоду, 1500 років до цього.

На патологоанатомічний розтин потрапляють хворі ПОЛОЖЕННЯ, які померли в лікарні від захворювання. Людей, що загинули від насильної смерті (нещасні випадки, вбивство, самогубство, травма, отруєння), раптово померли на вулиці або вдома, скеровують у судово-медичний заклад.

(Витяг із "Додатку №6 до наказу МОЗ України від 12.05.92р.№81)

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розтину трупів у лікувально-профілактичних закладах

Всі трупи померлих хворих у лікувально-профілактичних закладах, як правило підлягають розтину. Головному лікарю, начальнику патологоанатомічного бюро належить право відміни розтину тільки в надзвичайних випадках. Про відміну розтину головний лікар, начальник патологоанатомічного бюро дає письмову вказівку в карті стаціонарного хворого з обґрунтуванням причин відміни розтину. Спірні питання, щодо розтину трупів вирішуються головним ПОЛОЖЕННЯ патологоанатомом області (міста). Терміновий розтин трупів дозволяється проводити одразу ж після встановлення лікарями лікувального закладу біологічної смерті; розтин у плановому порядку (впорядкований розтин) проводиться після представлення карти стаціонарного хворого або медичної карти амбулаторного хворого з візою головного лікаря чи його заступника по медичній частині про направлення на патологоанатомічний розтин. Медична документація на померлих з різних лікарень доставляється в патологоанатомічне бюро (відділення) разом з трупом померлого. Медичні карти стаціонарних хворих, померлих у другій половині попередньої доби, передаються в патологоанатомічне бюро, патологоанатомічне відділення лікарні не пізніше 9 години ранку. Медична карта стаціонарного хворого з внесеним в неї патологоанатомічним діагнозом не пізніше 5-7 діб після ПОЛОЖЕННЯ розтину передається в медичний архів лікарні. Карта може бути затримана на триваліший термін тільки за спеціальним дозволом керівництва лікарні.

Відміна розтину не дозволяється :

Ø у випадках смерті хворих, які пробули в лікувально-профілактичному закладі менше доби;

Ø у випадках, які потребують судово-медичного дослідження;

Ø при інфекційних хворобах та підозрі на них;

Ø в усіх випадках неясного прижиттєвого діагнозу (незалежно від строку перебування хворого в лікувальному закладі);Ø материнська смерть;

Ø у випадках смерті в лікувально-профілактичному закладі після діагностичних інструментальних досліджень, проведення лікувальних заходів під час або після операції, переливання крові, неврахування індивідуальної непереносимості лікувальних препаратів тощо. Трупи померлих, особа яких не встановлена, за ПОЛОЖЕННЯ розпорядженням головного лікаря передаються для судово-медичного розтину.

Судово-медичній експертизі при смерті в лікувальних закладах підлягають всі випадки смерті при:

Ø невстановленому діагнозі;

Ø при підозрі на насильну смерть;

Ø смерті хворого по дорозі в лікарню;

Ø розслідуванні скарг родичів на неправильне лікування;

Ø раптова смерть поза лікувальним закладом, серед "повного здоров'я";

Ø неправильно виконані медичні маніпуляції (переливання іногрупної крові, охолодженої або гемолізованої крові, передозування сильнодіючих лікарств чи наркозу, грубі помилки при операціях і.т.д.)

Ø трупи померлих, особа яких не встановлена.

Якщо свідчення про одну з причин, перерахованих вище, виявляються при патологоанатомічному розтині, то розтин припиняється. Лікар, що проводить розтин, вживає заходи ПОЛОЖЕННЯ збереження трупа, всіх його тканин для подальшого судово-медичного дослідження. На виконану частину патологоанатомічного дослідження складається протокол, в кінці якого обґрунтовується причина для виконання судово-медичного розтину.

Про кожний випадок припиненого патологоанатомічного розтину лікар відразу ж зобов'язаний інформувати головного лікаря, який негайно повідомляє про це в прокуратуру чи районне відділення міліції і чекає розпорядження прокурора або органів міліції. Судово-медичний розтин трупів осіб, що померли в лікувальних закладах, може проводитися в приміщенні патологоанатомічного відділення даного лікувального закладу штатними судово-медичними експертами або лікарем, призначеним для цього органами прокуратури.

У випадку первинного виявлення під час розтину гострого ПОЛОЖЕННЯ інфекційного захворювання чи при підозрі на нього патологоанатомом зобов'язаний інформувати про це головного лікаря лікувального закладу та послати термінове повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, загально-професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. № 058 у) в СЕС за місцем проживання хворого.

З метою досконалого контролю за якістю діагностики та лікування хворих амбулаторної мережі можуть проводитись патологоанатомічні розтини померлих вдома у таких випадках :

- померлих хворих віком до 50 років, що раптово померли вдома з неясним генезом смерті (при обов'язковому виключенні насильницької смерті);

- знаходились на обліку територіальних поліклінік з підозрою на гостру ішемічну хворобу серця, цереброваскулярну хворобу, новоутворення, гостре захворювання органів дихання ПОЛОЖЕННЯ.

Доставку померлих амбулаторних хворих в патологоанатомічні бюро (відділення) проводиться автотранспортом лікувально-профілактичного закладу.

Разом з тілом померлого повинна направлятись амбулаторна карта з поглибленим епікризом, із зазначенням основного клінічного діагнозу, ускладнень, супутньої патології та основної причини смерті. На лицьовій стороні амбулаторної карти повинен бути запис головного лікаря (заступника) територіальної поліклініки - "На розтин" та підпис. Це є замовленням для підрозділів патологоанатомічної служби на виконання розтину.

(Витяг із "Додатку №7 до наказу МОЗ України від 12.05.92р.№81)


documentaauqmfx.html
documentaauqtqf.html
documentaaurban.html
documentaaurikv.html
documentaaurpvd.html
Документ ПОЛОЖЕННЯ